Grammatik – sammensatte ord

En meget almindelig grammatisk unøjagtighed, som mange begår, er at adskille sammensatte ord.

Hvornår er det, at et ord skal være sammensat eller delt i to? Det får du hjælp til at afgøre i dette indlæg om sammensatte ord.

Sammensatte ord
Eksempel på et ord der skulle have været sammensat

Det kan svært at høre, om navneordet er delt

Når man skriver en tekst, kan det ofte være svært at høre, om et navneord er sammensat eller skal være delt op i flere orddele.

Stavekontrollen er tit en dårlig hjælp i den forbindelse. Det er den, fordi den ikke er bekendt med alle ordsammensætninger. Derfor vildleder den ofte tekstproducenten til at dele et sammensat ord op.

Sammensatte ord – et eksempel

Et eksempel kunne være ordet lektoranmodning.

Her kunne stavekontrollen være medvirkende til, at forfatteren deler det sammensatte ord op i lektor og anmodning.

Hvis man har mange af den slags opdelinger af ord, som burde være sammensat, så bliver teksten man har skrevet, svær at læse. Nogle gange kan manglende viden om sammensatte ord være en unødvendig “støj” i teksten og nogle gange direkte forstyrrende for selve budskabet.

Det er derfor en god idé at være bevidst om denne lille grammatiske ordtvist, som kan have en stor betydning for tekstens læsbarhed.

Da der er begrænsning på antal tegn i en lektoranmodning, er sammensatte ord også en parameter.

Sammensat ord eller ej?

Sammensat ord

En lille hjælp er følgende metode:

  • Sæt først ordet i ubestemt ental: “en lektoranmodning”
  • Sæt derefter ordet i bestemt form: lektoranmodningen – vi ser her, at endelsen kommer på den sidste del af ordet – derfor er det et sammensat ord.

Ord der deles i to

For at se på et ord, som ikke er sammensat, så kunne man sige “en statisk rapport”, som hedder: den statiske rapport i bestemt form.

Ordene er dermed ikke sammensat, da endelsen skulle kobles på ordet i midten. Endelsen her deler altså ordene op i to.

Stavekontrollen bliver hele tiden bedre

Heldigvis bliver stavekontroller bedre og bedre. De er nu i høj grad blevet indstillet på, at vi på dansk har mange sammensatte ord. Dette er modsat på engelsk, hvor navneord ganske konsekvent er delt op i flere ord.

Når du først er blevet opmærksom på sammensatte ords betydning for forståelsen af din tekst, så er vejen til at skrive grammatisk korrekt ikke lang.

Prøv metoden af i quizzen nedenfor – så vil du se, at det er ret nemt!

Korrekturlæsning før du afleverer

Under alle omstændigheder er det en god idé, at få en anden til at korrekturlæse din tekst, før du afleverer din anmodning.

Sammensatte ord – kan du få dem alle rigtige?

I quizzen kan du teste din viden om sammensatte ord