Meta-tekst eller serviceafsnit – hjælp læseren…

Den røde tråd… I forbindelse med opgaveskrivning hører man ofte, at man skal tænke på læseren og hjælpe denne med at finde forbindelserne mellem de enkelte afsnit. Man skal med andre ord skabe en rød tråd ved hjælp af meta-tekst for læseren

Det vil vi også anbefale dig som forfatter til en lektoranmodning.

Man kan kalde den røde tråd for meta-tekst eller serviceafsnit

I praksis er meta-tekst en lille indledning til et afsnit eller en lille afslutning/delkonklusion, som binder en sløjfe fra det der stod i det ene afsnit til det, der står i det næste afsnit.

Et par eksempler på meta-tekst

Herunder ses et eksempel på meta-tekst (i kursiv):

Arbejdsopgaver som underviser

I dette afsnit vil jeg kort beskrive mine nuværende og tidligere arbejdsopgaver i min ansættelse på konstruktøruddannelsen for at vise, at jeg ikke udelukkende har fungeret som underviser, men også…

Et andet eksempel:

Dansk som fag i konstruktøruddannelsen

I dette afsnit vil jeg redegøre for danskfagets placering i uddannelsen til bygningskonstruktør og min undervisning i ……

Meta-tekst er en service til læseren

I begge eksempler ses det, at forfatteren, som en service til læseren, sætter afsnittet ind i den rette kontekst. På den måde spores læseren ind på essensen af budskabet i afsnittet.

Læseren ved således, hvad der kan forventes i den følgende tekst

Herved får forfatteren skabt en rød tråd, som binder det hele sammen.

Indsæt meta-tekst henad vejen

Det er ikke nemt at skabe en rød tråd i en tekst som er halvt færdig. Det samme gør sig også gældende for en anmodning, som lige er påbegyndt.

Man er nødt til at vente, til man har mere kød på opgavens skelet.

Det vil altså sige, at det er en god idé, at man venter med at skrive sine serviceafsnit til man er næsten færdig med sin lektoranmodning – se mere om skriveprocessen her.

Ligesom det også er en god idé, at vente med at skrive indledningen/læsevejledningen til man er færdig med tekstdelen og har fået fyldt ud i alle de afsnit, som man har angivet i indholdsfortegnelsen – se mere om afsnit i skriveprocessen.