Skriveprocessen og afsnit

Skriveprocessen i forbindelse med lektoranmodningen ligner andre processer, man går igennem, når man skal skrive en større opgave.

Skriveprocessen er cirkulær

Det er sjældent, at man kan skrive sin lektoranmodning i en lineær bevægelse fra start til slut.

Du bør snarere tænke din skriveproces som en cirkulær bevægelse, hvor du begynder et sted, og skriver så meget du nu kan få ned på siderne om det emne. Så går du videre til et andet punkt på din midlertidige indholdsfortegnelse og skriver noget her, indtil du eventuelt går i stå.

Den første aktivitet i skriveprocessen

En af de første aktiviteter du skal i gang med, når du indleder skriveprocessen i dit adjunktforløb, er derfor at sætte en midlertidig indholdsfortegnelse op.

I denne kan du få nedfældet alle dine idéer til indholdet i din anmodning. Her kan du give dig selv et overblik i forhold til hvad de forskellige afsnit (A, B og C) kan/skal indeholde.

Det handler om hele tiden at holde sig i gang

Du skal ikke sætte dig ned og vente på at inspirationen kommer, for det sker sjældent af sig selv.

Inspirationen (eller skrivelysten) opstår, når du først er kommet i gang.

Når du er begyndt at få lidt kød på de forskellige afsnit og begynder at kunne se en linje i det du skriver om, så bliver det nemmere og nemmere at fylde de enkelte punkter i indholdsfortegnelsen ud.

Alle dine afsnit i indholdsfortegnelsen er delene som skaber en helhed.

Men det er svært at skrive på helheden, så længe man ikke har delene

De enkelte afsnit – skab en ramme

Det kan være en god idé at skabe en ramme om sin fortælling i anmodningen. Det vil sige, at du skaber en rød tråd ved at have en slags problemformulering i læsevejledningen på din første side, som er at sidestille med en indledning.

Denne problemformulering besvarer du så på anmodningens sidste sider – og på den måde får du skabt en forbindelse fra start til slut i din anmodning.

Undervejs er læseren kommet igennem din besvarelse af kriterierne A, B og C, men samtidig er der en forbindelse mellem disse afsnit, begyndelsen og slutningen. Det kan skabe en god logik i afsnittene, og du får mulighed for at binde alle trådene sammen til sidst og dermed give læseren en begrundelse for, hvorfor netop du skal være lektor.